Wetenschap en praktijk gaan bij ICL Fysio hand in hand

Integrated Care Limburg (ICL), bestaande uit ICL Fysio en ICL Arbeid, vertolkt in de paramedische wereld een voortrekkersrol waar het gaat om de behandeling van uiteenlopende problemen die zich voordoen in het bekkenbodemgebied. De bekkenfysiotherapeuten bij ICL behandelen op een wetenschappelijk bewezen manier en dus volgens de meest recente inzichten.

Dat de kwaliteit van de behandelingen bij Integrated Care Limburg op hoog niveau staan is niet vreemd. Directeur van ICL dr. Bary Berghmans mag gezien worden als een autoriteit op het gebied van de bekkenfysiotherapie. Getuige daarvan zijn de vele publicaties van Berghmans die in gerenommeerde vaktijdschriften zijn verschenen en de talloze lezingen die hij, op uitnodiging in veel landen verspreid over de hele wereld, heeft gegeven. Zelfs in deze ‘coronatijd’ is Bary een graag geziene gast op congressen en geeft hij regelmatig digitale seminars over zijn specialisme aan studenten en vakgenoten ‘all over the world’.  Zijn kennis en ervaring deelt hij uiteraard met zijn bekkenfysiotherapeuten bij ICL, zodat de patiënten hier meteen al de vruchten van kunnen plukken.

Als Hoofd Research van het Pelvic (=bekkenbodem) care Center Maastricht (PcCM) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ onderzoekt en ontwikkelt Bary niet alleen nieuwe behandelmethoden, hij begeleidt ook aankomende promovendi bij hun studie in dit vakgebied, tot aan hun promotie. Onlangs trad hij nog op als promotor van een studente bij het verdedigen van haar proefschrift over urine-incontinentie tijdens en na de zwangerschap. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat veel zwangere vrouwen last hebben van urineverlies tijdens de zwangerschap, en ook in het jaar na de bevalling,  en daarvan vinden dat het er gewoon bij hoort. Ze nemen het voor lief en denken dat het vanzelf weer over gaat. Maar ten onrechte. Een deel van deze zwangere vrouwen schaamde zich en raakte in een isolement omdat ze naar urine roken of ongewild een natte broek (of luier) kregen. Ze zonderen zich af en gaan nergens meer naar toe. Onnodig zo blijkt. Dat met bekkenfysiotherapie wel degelijk iets aan dit probleem te doen is bewijst dit onderzoek nog maar eens. Bij ICL kunnen ze u er alles over vertellen en -belangrijker nog- er vanaf helpen.

promotie.jpg